Privacy verklaring

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
de webpagina =
iedere webpagina waarin de eigenaar een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer erop te laten gelden.
de eigenaar =
de eigenaar van de website DOOQ;
gebruik(en) =
alle denkbare handelingen;
u =
de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content =
alle in de website aanwezige inhoud;
schade =
directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

2. De content is door de eigenaar met de grootste zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

3. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor getoonde content op aan de deze website gekoppelde bestanden.

4. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

5. Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

terug